Projektový den žáků 9. ročníků

Návštěva Minikina v Ostravě a Památníku 2. světové války v Hrabyni 
Na závěr školního roku 23. června jsme připravily v rámci mezipředmětových vztahů dějepis a rodinná výchova projektový den pro žáky 9. ročníků. 
Nejprve žáci zhlédli v Minikině časosběrný dokument Heleny Třeštíkové, která v něm zmapovala čtrnáct let života dívky Katky závislé na drogách. Katka se několikrát pokoušela zbavit své závislosti, ve skutečnosti do ní ale zapadávala stále hlouběji. Tento snímek čeká na uvedení na letošním ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Měl by působit hlavně jako varování před zneužíváním návykových látek. Minikino provozuje Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace (www.minikino.cz). 
Poté následovala prohlídka expozice v Památníku druhé světové války (součást Slezského zemského muzea Opava), který byl po tříleté rekonstrukci otevřen 29. dubna 2009. Expozice chronologicky připomíná válečné dějiny druhé světové války, přibližuje civilní život obyvatelstva, boje československých vojáků na Blízkém východě, osudy letců v Polsku, Francii a Velké Británii… V mnoha informačních koutcích se mohli žáci seznámit s množstvím dobových fotografií, dokumentů a map. Na několika plazmových obrazovkách zhlédli různé vojenské operace na severní Moravě. Ve vitrínách mohli vidět nejen zbraně, ale také výrobky vězňů z koncentračních táborů, hračky, šatstvo, mýdlo z kostí a jiné předměty z tohoto smutného období našich dějin.
Slezské zemské muzeum získalo první cenu v hlavní kategorii muzejní výstava roku 2009 za expozici Doba zmaru a naděje.
                                                Projektový den připravily: Mgr. Marcela Kováčová a Mgr. Jitka Školová

     

     

     

Comments