Projektový den

Název: Návštěva Úřadu práce a Žerotínského zámku Novém Jičíně
Termín: 26. března 2010
Určeno: žákům 8. ročníku

Je známou pravdou, že štěstí přeje připraveným. A rozhodovat se o tom, čím jednou budu, je opravdu velmi těžký úkol. Abychom žákům jejich rozhodování ulehčili, podáváme jim my, učitelé, pomocnou ruku prostřednictvím různých aktivit, mezi něž patří i každoroční návštěva Úřadu práce v Novém Jičíně pro žáky 8. ročníku. 
Ta letošní proběhla 26. března a bylo to velmi užitečné a prospěšné dopoledne. Pracovníci informačního centra pro volbu povolání seznámili žáky nejen s funkcí úřadů práce a se situací na trhu práce, ale zábavnou formou zapojili žáky do aktivit směřujících k zamyšlení se nad různými profesemi.
Cílem návštěvy informačního centra pro volbu povolání nebylo, aby žák odcházel s jasnou představou, čím jednou bude, ale aby se dozvěděl, že poradenské středisko tohoto typu existuje a že je možné využít jeho služeb.
Zatímco jedna skupina přemýšlela nad tím, čím bude, druhá skupina osmé třídy navštívila renesanční zámek, který nabízí k prohlídce jak stálé expozice, tak různé typy výstav. V úvodní části prohlídky si žáci prošli v 1. patře zámeckého komplexu stálou expozici klobouků a pokrývek hlavy s názvem „Nechte na hlavě“, kde se dozvěděli vše o výrobě klobouků a prohlédli si exponáty od středověku až po současnost. Následně se velmi pobavili při fotografování v dobovém ateliéru se zapůjčenými klobouky na hlavě. Prohlídku zakončili v přízemí tohoto zámku, kde se dozvěděli informace o historii Žerotínského zámku a na závěr zhlédli kresby, obrazy, plastiky Miroslava Sopucha a výstavu „Zkamenělé stopy“, kde nahlédli do tajemného světa živočichů z minulých geologických dob.
                                                                                     Mgr. Alena Mičkalová a Mgr. Jitka Školová

     

     
Comments