Honba za pokladem aneb Poznáváme naše město

V pátek 7. 5. 2010 proběhl již 2. ročník soutěže "Honba za pokladem" aneb "Poznáváme naše město" pořádané v rámci grantu města Studénky. Pořadatelem tohoto setkání žáků 8. ročníků základních škol byla Střední škola ekonomicko – podnikatelská Studénka.
Žáci v pětičlenných družstvech plnili po trase úkoly v osmi různých vědomostních a dovednostních disciplínách, týkajících se znalostí našeho města. Ze závěrečného vyhodnocení akce je patrné, že naši žáci byli na soutěž výborně připraveni a právem si domů odnesli jednak celkové vítězství v celé soutěži, tak i dvě prvenství v jednotlivých disciplínách.
Mé velké díky patří jednak všem učitelům, kteří se s žáky na soutěž připravovali, tak i našemu vítěznému družstvu za vzornou reprezentaci školy ZŠ Butovická ve složení Adam Poštolka, Filip Kudla, Kristýna Drejslová, Lucka Gansová a Sabina Holaňová.
                                                                                            Mgr. Jan Neubauer, třídní učitel 8. tř.

     

     


Comments