Oranžová učebna

Milí rodičové, žáci i všichni příznivci naší školy,

Přihlásili jsme se do projektu Oranžová učebna organizovaný Skupinou ČEZ, ve kterém je možno získat následující vybavení pro školu.
· Digitální hlukoměr Voltcraft SL
· Digitální přehrávač
· Interaktivní tabuli Smart Board s ozvučením
· Dataprojektor
· Notebook
· Sadu senzorů pro měření ve fyzice

Projekt prošel v prvním čtení a teď potřebujeme veškerou vaši podporu. Hlasovat je možno od 15.4. do 15.5.2010. Čím více hlasů, tím větší šance získat zajímavé vybavení a zkvalitnit a zpříjemnit výuku. A navíc tři vylosovaní mohou získat mininotebook.

Jak hlasovat?
Na internetové adrese www.cezregionum.cz klikněte na „Pomoz své škole k nové Oranžové učebně a vyhraj notebook“. Dále klikněte na Severomoravský region a napište Studénka. Klikněte na hledat. Pak už uvidíte naši školu a zadáním své emailové adresy nám dáte svůj hlas. Na váš email přijde žádost o potvrzení hlasu. Klikněte na „Zde“ a hlas je na správném místě. Je to jednoduché a nám to velmi pomůže.

Čeho se projekt týká?
Celé znění projektu si můžete přečíst níže, ale jen ve zkratce. Budeme měřit hluk, který nás obklopuje a zjišťovat, jak působí na náš organismus. Se získanými výsledky vás budeme informovat prostřednictvím našich prezentací. Určitě se dovíme mnoho zajímavého.

Prioritou naší školy a ŠVP je vedení žáků ke zdravému životnímu stylu a k šetrnému přístupu k životnímu prostředí, nácvik dovedností práce s moderní informační a prezentační technikou a také rozvoj schopnosti využívat tuto techniku ve všech oblastech života, což se uplatní v chystaném projektu nazvaném „Hluk kolem nás“. Projekt bude celoškolní a zapojí se do něj žáci 1.až 9. ročníku. Nejsilnějším podnětem pro vznik projektu je skutečnost, že se naše školní budova nachází vedle frekventované komunikace a hluk dopravy v nemalé míře ovlivňuje naši každodenní výuku. Vnímají to naši žáci, kteří na tuto skutečnost často upozorňují. V projektu bychom chtěli dát žákům možnost prakticky si ověřit a vyzkoušet, jak mohou tyto hluky zatěžovat organismus každého z nás. Důležitost projektu spočívá v propojení mezipředmětových vztahů. Propojí se jednak humanitní a estetické, ale hlavně technicky a přírodovědně zaměřené předměty. Zejména technické předměty, jako je fyzika, umožní vytvořit plnohodnotný validní výstup plánovaného projektu.Získané vybavení bude škola dále využívat hlavně v hodinách fyziky a enviromentální výchovy při probírání učiva „Zvukové jevy“ a „Škodlivosti zvuků na lidský organismus.“

Ve speciálně upravené učebně, vybavené vhodnými měřícími přístroji a technickým vybavením, si žáci budou moci nasimulovat různé hlukově zátěžové každodenní situace a zjistit, jak vzniklé zvuky působí na lidský organismus. Při pokusech se budou moci sami přesvědčit, jak je zatěžují decibely jejich přehrávačů, či jak na jejich organismus působí prostředí hlučných diskoték i každodenní hluk přestávek. Úkoly budou adekvátně přizpůsobeny věku, dovednostem a schopnostem žáků tak, aby je zvládly všechny věkové kategorie. Žáci všechny výstupy zpracují do závěrečné prezentace, kterou představí nejen svým vrstevníků na jiných školách, ale i přestavitelům města a široké veřejnosti.


Děkujeme za vaše hlasy

     Mgr. Jana Rychtarová                                                            Mgr. Jana Hradská
          Ředitelka školy                                                            zástupkyně ředitelky školy
Comments