Vzdělávání na hvězdárně

Na hvězdárnu jsme vyjeli pracovně. Žáci začali pracovat už při cestě autobusem. Byly jim rozdány pracovní listy a vysvětleno, jak získávat informace potřebné k jejich úspěšnému vypracování. Pracovní listy obsahovaly otázky a úkoly, které bylo třeba plnit jak v prostorách trvalé expozice Hvězdárny a planetária, tak při sledování vzdělávacího pořadu „600 miliónů let“. Práce – zadané úkoly byly koncipovány tak, aby vytvořily základ pro nejen individuální „vědeckou“ činnost žáků, ale i tak, aby vyvolaly potřebu spolupracovat a organizovat si řešení zadaných úloh a sběr potřebných dat i ve skupině.

V trvalé expozici Hvězdárny a planetária měli žáci možnost pracovat s nástěnnou Encyklopedií vesmíru, kde se dozvěděli něco o naší planetě Zemi, něco o Měsíci, o Slunci o dalších planetách naší soustavy a mimo jiné se dozvěděli i to, že zrovna dnes 9.10. budeme mít na noční obloze šanci sledovat významný meteorický roj – Drakonidy. Z oblasti souhvězdí Draka, které se nachází v blízkosti Malého vozu budou vylétávat meteority jejichž původ je spojen s kometou Giacobinni – Zinner. Může jich být až 500 za hodinu.

Při sledování pořadu „600 miliónů let“ se dozvěděli spoustu zajímavostí z historie vývoje území našeho kraje. Po shlédnutí pořadu dovedli odpovědět například na tyto otázky:
Nacházelo se někdy v minulosti území dnešního Moravskoslezského kraje na jižní polokouli?
Žili na území našeho kraje trilobiti?
Ve které obci okresu Nový Jičín můžeme vidět ztuhlou sopečnou lávu?
Jak vysoké byly v době svého vzniku vrcholy Beskyd? ... a na mnoho dalších z oboru Přírodopis, Zeměpis a Fyzika.

Nakonec byla žákům pomocí planetária přiblížena aktuální hvězdná obloha a orientace na ní. 

Na hvězdárně se žáci setkávali s moderními technologiemi a moderními metodami prezentace informací. Všechno to moderní vzdělávání završili moderním zpracováním svých vlastních žákovských výstupů. Ty byly požadovány v elektronické podobě. Své výstupy žáci museli odeslat elektronickou poštou na sběrné emailové adresy a tak jejich práce vlastně pokračovala i doma – projekt tak pro mnohé úspěšně skončil ve 22.00, kdy byla uzávěrka zasílání vlastních výstupů. Dnes žáci v rámci předmětu Seminář a praktika z přírodovědných předmětů provedou celkové hodnocení vzdělávací akce a ti úspěšní dostanou zasloužené známky.

Mgr. Martin Krupa

Další informace:

Cena vstupu na hvězdárnu byla 20,- Kč na jednoho žáka, cena dopravy na žáka činila 60,- Kč. Žákům bude vráceno 20,- Kč proti jejich podpisu – v pondělí 12.10.2009.

Děkuji všem rodičům našich žáků 9. ročníku za finanční podporu našeho záměru navštívit Hvězdárnu a planetárium Johanna Palisy v Ostravě. 

Děkuji všem našim zúčastněným deváťákům za vzorné chování a reprezentaci naší školy. Děkuji rovněž těm, kterým se povedlo splnit všechna zadání a úkoly za skoro celodenní práci.

     
Comments