Beseda s Policií České republiky

Ve čtvrtek 22.4.2010 navštívil žáky 1.– 3.ročníku naší školy podpraporčík Hegar z POLICIE ČR, který seznámil žáky s pravidly dopravního provozu. Žákům bylo vysvětleno, jak přecházet silnici, používání přechodu pro chodce, správné ježdění na kole, kolečkových bruslích a skateboardu. Také jim byly vysvětleny základní dopravní značky, správné vybavení kola apod. 
Na závěr si žáci mohli prohlédnout služební zbraň, pouta a snad největší radost jim udělala prohlídka služebního auta, do kterého si mohli sednout, zapnout majáky, použít vysílačky, … 
Touto cestou bych ještě jednou chtěla poděkovat jménem všech dětí podpraporčíkovi Hegarovi za zajímavý a odborný výklad. 
                                                                                                       Mgr. Aranka Horváthová

     Comments