Projekt Živá příroda na dosah – Bartošovice

Dne 24.5.2010 měli žáci šestých tříd možnost nahlédnout do tajemství přírody v rámci ekologického výchovného programu Živá příroda na dosah v Záchranné stanici živočichů v Bartošovicích. Během přednášky jednoho z členů záchranné stanice – pana Jana Kašinského – se dozvěděli poznatky a zajímavosti ze života Záchranné stanice, ale především Chráněné krajinné oblasti Poodří a jejího ekosystému. Návštěva Záchranné stanice živočichů v Bartošovicích měla dvě části: prohlídku stálé expozice v interiéru záchranné stanice s odborným výkladem a návštěvu expozice exteriéru, v níž jsou umístěni ptáci i savci, chráněnci záchranné stanice. Úkolem dětí bylo vypracovat podle načerpaných informací pracovní list, který byl vytvořen za účelem jejich přírodovědné návštěvy. Dopoledne strávené v Bartošovicích propojilo přírodopisné i zeměpisné poznatky dětí s životní realitou. Projekt zajistila a připravila Mgr. Anna Neuwirthová, Ph.D. a spolu s kolegyní Petrou Kostelníkovou doprovodila šesté třídy na akci.
                                                                                                              Anna Neuwirthová

     

     

     
Comments