Anglická knihovna

Milí rodiče a žáci,

Dne 13. dubna 2010 proběhla na naší škole přednáška p. Martiny Válkové z nakladatelství Oxford University Press o interaktivním čtení v angličtině a setkala se s velkým ohlasem. To nás jen podpořilo v myšlence otevřít v naší školní knihovně anglický koutek.

Jakou knihu by si mělo vaše dítě zvolit?
Přikládáme seznam vhodné literatury s danou věkovou skupinou. Knihy jsou děleny do úrovní (level) podle jazykových znalostí čtenáře. Na základní škole se jedná o tyto úrovně: Starter, Level 1 a Level 2. Každá kniha je vybavená i CD ROMem s mluveným slovem a úkoly s porozuměním.
Všeobecně platí, že žáci v nižším ročníku budou při četbě potřebovat oporu (učitel, slovník, rodič), starší ročníky by měli knihu zvládnout přečíst sami. Vynikající žáci a zběhlí čtenáři se mohou pustit do obtížnějších úrovní, ale ostatní by vždy měli začínat s titulem jim doporučeným či s knihami nižší úrovně. 

Tituly, kterými chceme začít:

Úroveň Starter: 4., 5, a 6. třída
William Tell and Other Stories
Around the World in Eighty Days
The Big Story
The Great Fire of London

Level 1: 7. a 8. třída
Five Canterbury Tales
Sherlock Holmes: The Blue Diamond
Sherlock Holmes: The Emerald Crown
The Teacher’s Secret and Other Folk Stories
The Wrong Trousers

Level 2: 9. třída
A Close Shave
Eight Great American Tales
Emma
Sherlock Holmes: The Norwood Mystery

V současné době můžeme z našeho rozpočtu koupit pouze 15 výtisků á 155,- Kč. Další knihy můžeme koupit, a tím knihovnu pomalu rozšiřovat, až v následujících letech. V našem zájmu je ale vybudovat tuto knihovnu ještě v letošním školním roce, a proto vás prosíme o příspěvek na pořízení jedné či více knih. Cena jednoho výtisku je 155,- Kč, což je cena s 15% slevou, kterou nám nakladatelství Oxford University Press poskytlo.
Samozřejmě můžete koupit knihy i do vaší domácí knihovny. Opět nákup přes školu je pro vás výhodnější, můžete získat výše zmíněnou slevu a bez platby poštovného. Máte-li zájem i o jiné tituly, podívejte se na tyto internetové stránky: www.oup.com/elt/readers .
Bližší informace o koupi budou předány žákům.

Nezapomínáme ani na úplné začátečníky a jejich bezradné rodiče. Nabízíme „Cookie and friends“ - Angličtina na doma. Jedná se o balíček s knihou aktivit (obrázkový slovníček a hry), průvodce pro rodiče s jasnými pokyny, jak na každou aktivitu, MultiROM s interaktivními hrami a samolepkami na odměny. Jeden výtisk bude k dispozici i v naší knihovně. Cena celého balení je po poskytnuté slevě 150,-Kč.

      Mgr. Jana Hradská                                                              Mgr. Jitka Školová
Vyučující anglického jazyka                                                     vedoucí školní knihovny
Comments