Zpráva o zápisu žáků do prvního ročníku pro školní rok 2009 - 2010

Ve čtvrtek 29.1.2009 proběhl na naší škole zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2009 – 2010. V době od 13 do 17 hodin navštívilo naše učebny celkem 52 dětí spolu se svými rodiči. Děti i jejich rodiče měli plno práce. Nakonec se všechno skončilo s tímto výsledkem: pro školní rok 2009 – 2010 je do 1. ročníku na naší škole prozatím zapsáno 38 žáků. U 10 dětí se rozhodne o jejich školní docházce ve spolupráci s pedagogickou poradnou do konce měsíce srpna. Čtyři děti se zájmem nastoupit do prvního ročníku na naší škole byly v době zápisu nemocné. Jejich zápis proběhne v náhradním termínu, který je stanoven na čtvrtek 12.2.2009 v době od 13 do 15 hodin. 

Rodičům dětí budoucích prvňáčků děkujeme za důvěru projevenou naší škole. Svěřili jste naší škole to nejvzácnější, co rodiny mají – své děti. Naše škola na sebe bere závazek poskytnout Vašim dětem a Vám ty nejlepší služby, poskytnout všechny podmínky pro jejich osobnostní, sociální a odborný rozvoj.
V souladu se základními dlouhodobými výchovnými a vzdělávacími principy naší školy je budeme učit :

UČIT SE POZNÁVAT,     UČIT SE JEDNAT,     UČIT SE ŽÍT VE SPOLEČNOSTI,     UČIT SE „BÝT“.

Pro jejich rozvoj se budeme po celou dobu jejich vzdělávání snažit připravovat to nejlepší a nejkvalitnější personální, materiální, technické a prostorové zázemí.

Při všech činnostech a při vší práci samozřejmě budeme potřebovat i Vaši podporu, pomoc a spolupráci. Vždyť právě z Vašich dětí se všichni budeme snažit vytvořit mladé lidi schopné dále se vzdělávat, učit a rozvíjet se v rozličných oborech všech lidských činností – schopné stát se platnými členy naší společnosti, stát se dobrými reprezentanty svých rodin.

Za školu děkuje a na shledání v první školní den školního roku 2009 – 2010 se těší 

Martin Krupa

     

     

          

Comments