PROJEKTOVÝ DEN V PUSTĚJOVĚ

V úterý 16.6.2009 se šest žáků 5. ročníku naší školy zúčastnilo projektového dne, který připravila Základní škola v Pustějově. Jednalo se o umělecko – sportovní soutěžní setkání žáků pátých ročníků školy v Pustějově a naší základní školy. Žáci ve dvojicích nejprve pomocí zajímavé výtvarné techniky provedené pomocí lepidla, písku a křídových pastelů ztvárnili svou představu ideálních prázdnin. Potom si zahráli společně na školním hřišti kopanou a nakonec si pochutnali na připraveném občerstvení při společném opékání.

Akce byla jako vždy dokonale připravená, společně jsme v Pustějově prožili příjemné odpoledne.

Za pozvání a organizaci děkujeme panu řediteli školy v Pustějově RNDr. Zdeňku Bartoškovi, paní učitelce Mgr. Ladislavě Kremzerové a kolektivu všech dalších pracovníků ZŠ a MŠ Pustějov.
                                                                                                               Mgr. Martin Krupa     

     


Comments