Projektový den GPS

Termín konání: 7.11.2008
Komu byl určen: žákům 9. ročníku
Cíl projektu: Seznámení se s moderní technologií GPS a praktická práce v terénu – GEOCACHING
Spolupráce : Institut geoinformatiky, Fakulta hornicko-geologická, VŠB-TU Ostrava

Popis – práce v projektu :
Žáci našeho 9. ročníku se měli možnost v rámci projektového dne předmětu „Seminář a praktika z přírodovědných předmětů“ seznámit s moderní technologií GPS. Projektový den proběhl ve spolupráci s VŠB TU v Ostravě. Žákům byly prostřednictvím pracovnic Institutu geoinformatiky Ing. Lucie Hrubé a Ing. Moniky Šeděnkové přiblíženy teoretické principy funkce globálních vyhledávacích systému, dále se seznámili s konkrétními technickými přístroji „GPSkami“ pro příjem signálů a nakonec vše ověřili a upevnili praxí v terénu. 
Akce byla zaměřena i na motivaci našich žáků k moderní volnočasové aktivitě – GEOCACHINGU – která v sobě spojuje prvky poznávání, řešení praktických i teoretických úkolů, pohyb v terénu a komunikaci s ostatními „geocachery“. V „geocacherském“ duchu proběhla i praktická část projektu – žáci si své nové teoretické dovednosti a poznatky ověřili při hledání „CACHE“ – „pokladu“ v okolí školy.

Akci připravil, zpracoval : Mgr. Martin Krupa

     

     
Comments