Projektový den

Název: Návštěva Úřadu práce a Žerotínského zámku Novém Jičíně
Termín: 11. května 2009
Určeno: žákům 8. ročníků

Je známou pravdou, že štěstí přeje připraveným. A rozhodovat se o tom, čím jednou budu, je vskutku velmi těžký úkol. Abychom žákům jejich rozhodování ulehčili, podáváme jim my, učitelé, pomocnou ruku prostřednictvím různých aktivit, mezi něž patří i každoroční návštěva Úřadu práce v Novém Jičíně pro žáky 8. ročníků. 
Ta letošní proběhla 11. května a bylo to velmi prospěšně strávené dopoledne. Pracovníci tamního informačního centra pro volbu povolání seznámili žáky nejen s funkcí úřadů práce a se situací na trhu práce, ale zábavnou formou zapojili žáky do aktivit směřujících k zamyšlení se nad různými profesemi.
Po práci ve skupinkách následovala i samostatná práce žáků s katalogy jednotlivých povolání a pracovníci informačního centra nestíhali zodpovídat žákům jejich zvídavé dotazy.
Úkolem návštěvy informačního centra pro volbu povolání jistě nebylo to, aby žák odcházel s jasnou představou, čím jednou bude. To snad ani nelze. Důležitější bylo, že se žáci dozvěděli, že poradenské středisko tohoto typu existuje a že je možné využít jeho služeb.
Milí žáci, blíží se prázdniny. Kéž jsou plné sluníčka! Ale přesto – až se k vám počasí otočí zády, nezapomeňte, že pracovníci informačního centra se vám budou ochotně věnovat i během prázdninových dnů. A rádi.
Zatímco jedna osmá třída přemýšlela nad tím, čím bude, druhá osmička navštívila renesanční zámek, který nabízí k prohlídce jak stálé expozice, tak různé typy výstav. 
V úvodní části prohlídky si žáci prošli v 1. patře zámeckého komplexu stálou expozici klobouků a pokrývek hlavy s názvem „Nechte na hlavě“, kde se dozvěděli vše o výrobě klobouků a prohlédli si exponáty od středověku až po současnost. Následně se velmi pobavili při fotografování v dobovém ateliéru se zapůjčenými klobouky na hlavě. Prohlídku zakončili v přízemí tohoto zámku, kde se dozvěděli informace o historii Žerotínského zámku a na závěr zhlédli výstavu „Hasiči včera a dnes“, která dokládá historii dobrovolných a profesionálních hasičských sborů na Novojičínsku.             
                                                                                   Mgr. Alena Mičkalová, Mgr. Jitka Školová

     

     


Comments