Projektový den

Termín konání: 18.září 2008
Komu je určen: žákům 9. ročníku
Cíl projektu: návštěva Úřadu práce a Žerotínského zámku v Novém Jičíně

Obsah projektu:
V rámci předmětu Volba povolání navštívili žáci 9. ročníku Úřad práce v Novém Jičíně. Zde jim pracovníci tohoto centra zábavnou formou pomocí prezentace, diskuze a skupinové práce předvedli povinnosti a smysl tohoto úřadu a snažili se nasměrovat žáky, jak by se měli rozhodovat při volbě svého budoucího povolání. Žáci se seznámili s užitečnými www stránkami, na kterých mohou zjistit nabídky všech středních škol nejen v tomto regionu a také se dozvěděli, jaké je uplatnění jejich absolventů na trhu práce.
Zatímco jedna skupina přemýšlela nad tím, čím bude, druhá skupina „hltala“ informace o regionálních dějinách tohoto města. Navštívili renesanční zámek, který nabízí k prohlídce jak stále expozice, tak různé typy výstav. 
V úvodní části prohlídky si žáci si prošli v 1. patře zámeckého komplexu stálou expozici klobouků a pokrývek hlavy s názvem „Nechte na hlavě“, kde se dozvěděli vše o výrobě klobouků a prohlédli si exponáty od středověku až po současnost. Následně se velmi pobavili při fotografování v dobovém ateliéru se zapůjčenými klobouky na hlavě. 
Prohlídku zakončili v přízemí tohoto zámku, kde se dozvěděli informace jak od pana průvodce, tak z vývěsních tabulí a instalovaných exponátů o historii Žerotínského zámku a na závěr zhlédli obrazy regionálních malířů přelomu 19. a 20. století.
                                                                                                  
 Zpracovala: Mgr. Jitka Školová


Comments