PREVENCE ÚRAZŮ – PROJEKT 3.TŘÍDY

Ve čtvrtek 17.6.2009 to ve třetí třídě vypadalo, jako by se tam o přestávce stala nějaká strašná katastrofa. Každý měl nějaký úraz – naštěstí odborně ošetřený ... Ale všichni se smáli, a to bylo dobře. Ve třetí třídě totiž proběhl projekt připravený paní učitelkou Mgr. Arankou Horváthovou ve spolupráci s paní doktorkou MUDr. Jarmilou Noháčovou – maminkou jednoho z našich žáků. 
Projektové vyučování bylo zaměřeno na prevenci dětských úrazů a možného ohrožení zdraví během nadcházejících školních prázdnin. Děti se nejprve teoreticky dověděly, jak se chovat v případě, že by je bodnul hmyz nebo se jim přisálo klíště, co dělat při podezření na otravu po požití hub a jak řešit první pomoc při běžných malých úrazech typů odřenin a zlomenin. Ve druhé hodině došlo na praktické ukázky a na to, že si žáci vše sami na sobě vyzkoušeli.

Děkuji paní učitelce Mgr. Arance Horváthové a paní doktorce MUDr. Jarmile Noháčové za přípravu a realizaci tohoto důležitého projektu. Všem dětem, které se ho zúčastnily, přeji, aby nabyté znalosti a dovednosti nemusely během svých prázdnin ani jednou použít – přeji jim pohodové prázdniny bez úrazů!
                                                                                                                  Mgr. Martin Krupa

     

Comments