Projektový den žáků 9. ročníků - Památník 2. světové války v Hrabyni a Planetárium v Ostravě

Na závěr školního roku jsme připravily v rámci mezipředmětových vztahů dějepis a fyzika dne 23. června projektový den pro žáky 9. ročníků. Žáci na vlastní oči mohli vidět to, co se během školního roku dozvěděli v hodinách dějepisu a fyziky.
I přes nepřízeň počasí jsme šťastně dojeli autobusem do Hrabyně, kde jsme dvě hodiny strávili prohlídkou expozice v Památníku druhé světové války, který byl po tříleté rekonstrukci otevřen 29. dubna 2009. Expozice chronologicky připomíná válečné dějiny druhé světové války, přibližuje civilní život obyvatelstva, boje československých vojáků na Blízkém východě, osudy letců v Polsku, Francii a Velké Británii… V mnoha informačních koutcích se mohli žáci seznámit s množstvím dobových fotografií, dokumentů a map. Na několika plazmových obrazovkách zhlédli různé vojenské operace na severní Moravě. Ve vitrínách mohli vidět nejen zbraně, ale také výrobky vězňů z koncentračních táborů, hračky, šatstvo, mýdlo z kostí a jiné předměty z tohoto smutného období našich dějin.
Po návštěvě památníku nás autobus převezl do ostravského Planetária, kde byl pro žáky připraven zajímavý pořad s názvem „Skrytá krása vesmíru“. Žáci v něm zhlédli množství vesmírných obrazů, které zachycují různá stádia vývoje hvězd: prachoplynné mlhoviny, v nichž se hvězdy tvoří, obrazy planetárních mlhovin i pozůstatků supernov. A snad pochopili, že vesmír je nádherný a nekonečný.

Projektový den připravily: Ing. Ludmila Tomášková, Ing. Lenka Krainová a Mgr. Jitka Školová

     

     

     Comments