Oslavy 100. výročí založení školy

Základní škola Butovická ve Studénce … ač je stoletá, není žádnou stařenkou, vždyť je plná dětí a tím vlastně mladá a nabitá energií. 
Oslavu svých kulatin škola oficiálně zahájila 28. března 2008. Žáci 9. tříd slavnostně vztyčili školní vlajku s novým logem školy za přítomnosti všech žáků a pedagogů školy a také místostarosty Městského úřadu ve Studénce pana PhDr. Miroslava Havránka. 
U příležitosti stého výročí byly pořádány během kalendářního roku 2008 i další kulturní a sportovní doprovodné akce. Ve dnech 23. – 24. října 2008 vyvrcholily oslavy Dnem otevřených dveří a setkáním absolventů, bývalých zaměstnanců školy a také výstavou zachycující proměny školy. Součástí výstavy byly dobové i současné fotografie kolektivů, školní pomůcky, ale také práce našich žáků nejen za poslední školní léta.
Rok 2008 je pro nejstarší školu ve Studénce skutečně něčím významným. Popřejme jí proto, aby se nejen rok 2008 zapsal do jejích dějin jako rok úspěšný.


Comments