Duben – měsíc ekologických aktivit

V měsíci dubnu proběhly na naší škole aktivity a projekty tříd zaměřené na ekologii, ochranu přírody a poznávání přírody nejbližšího okolí naší školy, přírodní prostředí města Studénky.

Na prvním stupni školy se žáci 1. – 4. ročníku vydali na Den Země – 22.4.2009 do přírody. 
Před tím než vyšli, se s tématem EKOLOGIE a PŘÍRODA NAŠEHO OKOLÍ setkali i ve výuce.
Žáci prvního ročníku pracovali s tématem CO MŮŽEME SAMI UDĚLAT, ABY BYL SVĚT ČIŠTĚJŠÍ A HEZČÍ a s tématem PŘÍRODA KOLEM NÁS. Druháci a třeťáci se setkali v rámci výuky prvouky se vzdělávacími pořady NAŠE ZEMĚ a ODPADY SE HROMADÍ. Ekologická témata se ve druhém a třetím ročníku dostala v dubnu i do výuky matematiky a hudební výchovy.
Žáci čtvrtého a pátého ročníku se ekologií zabývali v předmětech přírodověda a vlastivěda. 

Na druhém stupni školy se žáci kromě ekologické teorie, se kterou se setkávali a dále budou setkávat nejčastěji v předmětech přírodopis, chemie, zeměpis, fyzika a v semináři z přírodovědných předmětů vrhnuli na skutečnou pomoc přírodě města Studénky. 
Žáci 6. ročníku pracovali na našich školních pozemcích, na zahradě a na školním hřišti. Žáci 7., 8. a 9. ročníku prováděli výsadbu stromků v lokalitě města Studénky ve spolupráci se správou CHKO Poodří. Za spolupráci nejen při této naší společné dubnové akci děkujeme jejímu řediteli panu Mgr. Ivanu Bartošovi.

V závěru školního roku se pokusíme podle stavu přírody a hlavně vody připravit pro žáky druhého stupně vodáckou ekologickou exkurzi do Poodří jako odměnu za provedení výsadbových prací. Do Poodří se nevydáme jen na vodu, do Poodří se naši žáci dostanou i v rámci předmětu Netradiční sporty na cykloturistickou vyjížďku. Cykloturistiku na naší škole podporujeme a rozvíjíme ve spolupráci se Studéneckou firmou 4EVER, s.r.o., které velmi děkujeme za kvalitní fungující spolupráci při zajišťování cyklistického vybavení a péči o naše školní kola. Cykloturistiku v naší škole propagujeme a rozvíjíme jako velmi vhodnou náplň volného času pro naše žáky a vhodný způsob zdravého pohybu jak v rámci našeho cyklistického města Studénky tak i v jeho okolí protkaném mnohými významnými českými i mezinárodními cyklotrasami.

                                                                                                               Martin Krupa
Comments