DĚTSKÝ DUHOVÝ DEN NA NAŠÍ ŠKOLE

V úterý 2.6.2009 připravili vyučující prvního stupně naší školy pro své žáky netradiční „Dětský den“. Byl to den „Duhový“. Žáci i jejich učitelé jednotlivých tříd přišli na ten den do školy oblečeni do stejných barev a společně absolvovali „barevnou výuku“ i spoustu různých „barevných aktivit“. Nejvíce se všem líbilo vytváření společných živých barevných obrazců na zahradě naší školy. Nakonec byli všichni žáci za svou přípravu, snahu a také samozřejmě ke Dni dětí odměněni malým dárkem.

Akci organizovaly vyučující prvního stupně naší školy – Mgr. Alena Myšková, 
Mgr. Šárka Rochlová, Mgr. Darja Hromková, Mgr. Aranka Horváthová, 
Mgr. Monika Pavlíková, Mgr. Kamila Jedličková a Mgr. Vladimíra Henzelová, 
fotografovala slečna asistentka Markéta Horváthová.

Všem k úspěšné akci blahopřeji. Za nápad, snahu a všechnu práci děkuji.
                                                                                                  Za školu Mgr. Martin Krupa

     

     


Comments