Projektový den
Den otevřených dveří na 1. stupni

Termín konání: 20.1.2009
Komu bylo určeno: Rodiče žáků prvního stupně, rodiče žáků mateřských škol – rodiče předškoláků
Cíl projektu: Rodičům žáků umožnit sledovat své dítě při práci, rodičům žáků mateřských škol představit školu, její zázemí, možnosti, pedagogy.

Projektové celky : 
ABCD už to jede – ukázka výsledku práce žáků prvního ročníku za první pololetí docházky na základní školu

MRAVENIŠTĚ – ukázka vyučovacích hodin různých předmětů ve 2. – 5. ročníku.

Pedagogové a žáci prvního stupně naší školy předvedli ukázku své práce v úterý 20.1.2009. Rodiče i veřejnost měli možnost nahlédnout do konkrétních vyučovacích hodin ve všech ročnících prvního stupně, měli možnost prohlédnout si prostory a vybavení školy, komunikovat s vyučujícími.
Do školy přišli rodiče našich současných žáků i rodiče předškoláků ze Studénky – rodiče žáků mateřských škol, kteří půjdou k zápisu do prvního ročníku na školní rok 2009 – 2010. Předškoláci si tak měli spolu se svými rodiči možnost poprvé „sáhnout“ na školní lavici, vyzkoušet si „školu“ a jejich rodiče měli možnost položit případné dotazy týkající se blížícího se zápisu do prvního ročníku, případně další dotazy týkající se výuky a nabídky školy pro žáky prvního i druhého stupně.
Akce proběhla na naši škole už podruhé, rodiče i jejich děti po čase stráveném ve škole odcházeli spokojeni.

Akci připravili : Mgr. Alena Myšková – vedoucí metodického sdružení vyučujících 1. stupně, třídní učitelka 1.A
                      Mgr. Šárka Rochlová – třídní učitelka 1.B
                      Mgr. Darja Hromková – třídní učitelka 2. třídy
                      Mgr. Aranka Horváthová – třídní učitelka 3. třídy
                      Mgr. Monika Pavlíková – třídní učitelka 4. třídy
                      Mgr. Kamila Jedličková – třídní učitelka 5.A třídy
                      Mgr. Vladimíra Henzelová – třídní učitelka 5.B třídy
                      Mgr. Jana Rychtarová, zástupkyně ředitele školy

Všem žákům a pedagogům, kteří akci připravili a všem rodičům a jejich dětem, kteří školu navštívili děkuji. 

Martin Krupa

     

     
Comments