Butovická hvězdička 2009

Dne 24.3.2009 proběhl na naší škole další ročník akce „Butovická hvězdička“. Tato akce vytváří platformu pro setkání a soutěživé zápolení žáků prvních stupňů škol ze Studénky a okolí ve zpěvu a výtvarné tvorbě. Jako zatím vždy, tak i letos akce proběhla za finanční podpory zřizovatele – Města Studénka. Akce byla letos zařazena nejen do grantového schématu veřejné finanční podpory přidělované městem, ale i do kalendáře a tím i do programu oslav 50. výročí založení našeho města Studénky. Děkuji zřizovateli školy Městu Studénka za finanční podporu na tuto naši akci a těším se, že tato naše tradiční „Butovická hvězdička“ najde podporu i v letech příštích.

Akce se zúčastnilo 51 žáků ze základních škol v Pustějově, Bílově, Kuníně, ze základní školy Sjednocení ve Studénce a z naší základní školy. Jménem pořadatelské školy děkuji všem zúčastněným školám, hlavně vyučujícím, kteří své žáky pro naši „Butovickou hvězdičku“ připravili a přivezli.

Děkuji i našim pedagogům – vyučujícím paní Mgr. Aleně Myškové, Mgr. Šárce Rochlové, Mgr. Darji Hromkové, Mgr. Arance Horváthové, Mgr. Monice Pavlíkové, Mgr. Kamile Jedličkové, Mgr. Anně Neuwirthové a sl. asistentce Markétě Horváthové, které celou akci organizačně připravily a realizovaly.

                                                                                                         Mgr. Martin Krupa

     

     

     

     




Comments