Branné dny

Ve středu 24.6. a ve čtvrtek 25.6. na naší škole vyvrcholily aktivity související s vyučovacím celkem branné výchovy – tématické okruhy „Výchova dětí v oblasti požární ochrany“ a „Ochrana člověka za mimořádných událostí“. Ve středu byla shrnuta a testem prověřená teoretická příprava našich žáků, ve čtvrtek proběhl branný běh.

Vzhledem k podmínkám počasí a vzhledem ke skutečné mimořádné události – potopám v našem přímém okolí – nedošlo k ukázce práce hasičů a předvedení jejich techniky. Díky mokru jsme nemohli připravit venkovní běžecký okruh. Trať a stanoviště s úkoly jsme přenesli do budov školy. I v pozměněných podmínkách se nám podařilo uskutečnit vše co jsme měli v plánu a praktická část branného dne proběhla v plném rozsahu.

Branné dny připravili a realizovali učitelé druhého stupně naší školy.

Žáci pracovali ve skupinách na stanovištích zdravověda, topografie, zátěžový běh, hod granátem na cíl a transport zraněného. Za plnění úkolů dostávali body. 

Závod se nyní vyhodnocuje a nejlepší družstva budou odměněna při slavnostním shromáždění žáků k závěru školního roku 30.6.2009. 

                                                                                                             Mgr. Martin Krupa

     

     

     Comments