Absolventi 2009

30.6.2009 opustí naši školu 39 žáků současného devátého ročníku. 

Všem našim „deváťákům“ přejeme krásné prázdniny, přejeme úspěšný začátek studia na zvolených středních školách. Doufáme, že se jim podaří do „studentského“ života středoškoláků vykročit tou správnou nohou a že se po absolvování odborného studia, po vyučení, budou moci realizovat ve svém budoucím povolání ke svému prospěchu i ke své osobní spokojenosti.

Absolventi 9.A


Štěpán Olbrecht, Jan Kazík, Filip Henzel, Michal Vlček, Petr Usvald,
Filip Hanzelka, Matěj Pfeifer, Tomáš Ondra, Daniel Bartoš, Lukáš Cingel, Lukáš Danys,
Žaneta Tobolová, Nikola Trochtová, Vendula Švecová, Ondřej Pomikálek, Sabina Heská,
Marie Demlová, Iveta Máslová, Klára Macháčková, Jan Zbořil.

Co odcházejí žáci 9.A studovat:
gymnázium – všeobecné gymnázium
techniku – studijní i učební obory se zaměřením na letadla, automobily, stroje a zařízení
stavebnictví – stavební průmyslová škola
zdravotnictví – obor zdravotnický asistent
řemesla a služby – obory truhlář, kuchař, kosmetička
zemědělství – obor chovatel koní a jezdec

Absolventi třídy 9.B


Jakub Šoltys, Lukáš Lakomý, David Burek, David Mateřánka, Tomáš Šnejdrla, David Pončík, Antonín Berger,
Tomáš Herman, Martina Šnajdrová, Lukáš Šimeček, Petr Wieland, Veronika Dreslerová, Matěj Lienert,
Tereza Bilenná, Barbora Nedělová, Anna Pomikálková, Ažběta Šütöová, Veronika Grézlová, Michaela Hinnerová.

Co odcházejí žáci 9.B třídy studovat:
gymnázium – všeobecné gymnázium
informatiku – v různých oborech 
techniku – změření na letadla, automobily, zbraně, elektrotechniku a zemědělské stroje
stavebnictví – stavební průmyslová škola
obchodní činnosti – obor obchodník
zdravotnictví – zdravotnické lyceum
pedagogiku – pedagogické lyceum
správní činnosti – obor veřejnosprávní činnosti

                                                                                                   Mgr. Martin Krupa
Comments